3

 

Den ytterst hemliga sammanslutningen S.T.O.L.L.P.S.K.O.T.T. (Sällskapet för Trevnad, Ohejdat Ljug och Livsfilosoferande bland Propra, Ståtliga Kaninherrar och Trevliga Typer) håller sitt vanliga årsmöte på extremt hemlig svårtillgänglig ort.

Föreningen träffas
alltid sent varje höst för att se över sina väldigt detaljerade stadgar och regler som ingen ändå kommer ihåg från år till år, eftersom de är nedskrivna en gång för mycket länge sedan och på ett hemligt kodspråk som är så oerhört komplicerat att ingen längre riktigt minns det. Nyckeln till koden placerades i en glasflaska som korkades igen och slängdes i havet i närheten av Biscayabukten någon gång i slutet av 1920-talet och har sedan dess inte setts till. Det är fortfarande omdebatterat huruvida detta kan ha varit en missbedömning eller om det i själva verket var del av en mycket intrikat plan, men oavsett vilket så är det ett system som ger upphov till vitt skilda tolkningsmöjligheter och stort nöje för alla inblandade parter. I synnerhet efter en Martini - eller tre - och någon flaska glögg.

- SKÄMS PÅ DEJ! DU FUSKAR JU!